Menu
Obec Lesnice
ObecLesnice

Odečty vody  v obci v termínu od 26. - 27. 6. 2024. Při nezastižení možnost nahlásit KS vody do 12.7.2024.

 

Rezervace

Kulturní Dům

Provozní řád Kulturního domu

KD Lesnice, Lesnice 168, 789 01 (dále jen „KD“)

I.

 1. KD je provozován obcí Lesnice (dále jen „pronajímatel“).
 2. Za správu KD odpovídá správce KD (dále jen „správce“), který je určen pronajímatelem.
 3. Nájemce a návštěvník KD je povinen chovat se tak, aby nepoškodil zařízení KD.
 4. Nájemce odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou zařízení KD a je povinen nahradit vzniklou škodu.
 5. Ve všech prostorách KD platí zákaz kouření včetně elektronických cigaret a používání otevřeného ohně. Pro kuřáky je vyhrazen prostor před KD.
 6. Do objektu KD je zakázán vstup s koly, psy a jinými zvířaty.
 7. Přibíjení výzdoby, reklam a jiných předmětů a jiné úpravy jsou ve všech prostorách KD bez vědomí správce zakázány.
 8. Nájemci je povolen vstup pouze do prostor, které jsou předmětem pronájmu.

II.

 1. Pronajímatel pronajímá následující prostory: celý objekt KD, velký sál, velký sál včetně jeviště se zázemím, malý sál, salónek malý 1. NP, suterén pod jevištěm, suterén přípravna jídla a výdejna.
 2. Zájemce o pronájem podává žádost o pronájem na Obec Lesnice nebo správci. Pronajímatel si vyhrazuje právo zájemci pronájem odmítnout.
 3. Podmínky pronájmu a ostatních služeb jsou stanoveny v Ceníku krátkodobého pronájmu prostor v Kulturním domě Lesnice. Nájemce se před konáním pronájmu dohodne se správcem na době převzetí prostor a majetku KD.
 4. Při převzetí prostor KD je nájemce seznámen s umístěním hasících přístrojů a únikových východů.
 5. Nájemce odpovídá při vlastní akci za pořádek a její důstojný průběh a má právo vypovězení nežádoucích osob z prostoru KD.
 6. Nájemce se zavazuje, že zajistí dostatečnou pořadatelskou službu odpovídající předpokládanému počtu návštěvníků akce.
 7. Pro bezpečný průběh pronájmu musí nájemce zajistit potřebné obslužné činnosti oprávněnými osobami s odbornou způsobilostí /osvětlení, ozvučení, apod./.
 8. Nájemce se zavazuje dodržovat zásady protipožární prevence a v případech, kdy to zákon vyžaduje, zajistit dohled protipožární hlídky.
 9. Nájemce je povinen se seznámit s obsluhou všech používaných elektrických spotřebičů a používat je dle návodu k použití. Platí přísný zákaz přemísťování všech elektrospotřebičů. Za použité spotřebiče ručí nájemce do výše jejich pořizovací hodnoty.
 10. Nájemce odpovídá po ukončení akce za řádné uzavření užívaných prostor (dveře, okna), vypnutí světel a el. spotřebičů a zamezení možnosti vzniku škod z nedbalosti. Při odchodu zkontroluje, zda se v pronajímaném prostoru a v přilehlých prostorách nesvítí, neteče voda nebo neprotéká WC.
 11. Po skončení akce zajistí nájemce základní úklid pronajatých prostor tj. odstranění odpadků, výzdob apod. dle předchozí domluvy se správcem. V případě pronájmu kuchyně (baru) v suterénu zajistí předání elektrospotřebičů a vybavení v předávaném stavu.
 12. O jakýchkoliv mimořádných událostech je nájemce povinen neprodleně informovat správce.
 13. Nájemce předá pronajaté prostory správci v době dohodnuté předem se správcem.
 14. V případě zjištění závad správce a nájemce sepíší protokol o škodě za účelem stanovení výše úhrady.
 15. Případné neshody mezi správcem a nájemcem řeší pronajímatel.

III.

 1. Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele KD.
 2. Správce má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a právo vyvozovat z nich opatření ve spolupráci s pronajímatelem. V případě hrubého porušování tohoto provozního řádu může správce akci nájemce ukončit.
 3. Při užívání prostor KD platí veškeré zákonné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienických nařízení, požární předpisy a další obecně platné právní předpisy.
 4. Důležitá telefonní čísla:
 • Obec Lesnice, tel.: 583 411 079
 • Starosta obce, tel.: 603 807 746
 • Správce KD  tel.:   .....................

IV.

Tento provozní řád byl schválen Zastupitelstvem obce Lesnice dne 26. 6. 2019 usnesením č. 9 a nabývá účinnosti dne 1. 7. 2019.

 

Ing. Jiří Chlebníček, starosta obce

..........., správce KD

Multifunkční hřiště

Obec Lesnice otevřela v roce 2013 zcela nové multifunkční hřiště. Hřište je k dispozici jak našim občanům, tak i občanům ze sousedství.

Povrch hřiště je umělý trávník s křemičitým vsypem, vhodný pro takové typy multifunčkních hřišť.

Hřiště je možné využít na tenis, volejbal, nohejbal, malá kopaná, floorball či badminton.

Hřiště je dostupné v období od dubna do října, dále dle počasí.

Správce hřiště: .................

 • Tel.číslo: .....................

! Důležité: Pokud hřiště nevyužijete a ani ho min. dvě hodiny před začátkem neodhlásíte, musíte za hřiště zaplatit tak, jako byste hřiště využili! 

Poplatky:

 • místní občané: hod. 80 Kč
 • cizí občané: hod. 150 Kč
 • s osvětlením: hod. 50 Kč

Rezervace

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Zpravodaj obce

Zpravodaj obce

Mapový portál

Mapový portál

nahoru

Památky a zajímavosti:

V katastru obce jsou evidovány tyto kulturní památky:

 • rychta (bývalá), čp. 31 – lidová architektura z 1. poloviny 19. století s fasádou bohatě členěnou maltovým štukem,
 • chalupnická usedlost čp. 70 – lidová architektura z 1. poloviny 19. století, reprezentující typ chalupnického osídlení obce.

Mimo památek chráněných zákonem:

Obec Lesnice

Poskytovatelé dotací