#
#
#
#
#

Obsah

Územní plán obce Lesnicemmr

- původní územní plán obce byl naposledy vypracován před více jak deseti lety a bylo nutné tento plán aktualizovat. Proběhlo tedy výběrové řízení na vypracování nového ÚZ plánu, které vyhrál pan Ing. arch. Vladimír Dujka. Přípravné práce začaly v září 2016. 

- naše obec obržela dotaci na tento ÚZ plán od Ministerstva pro místní rozvoj

celkové náklady

199.650,- Kč

dotace z MMR 159.720,- Kč
vlastní náklady 39.930,- Kč

 

Nový územní plán byl vydán formou veřejné vyhlášky v červnu 2018, datum účinosti je 22.6.2018

Zde je k nahlédnutí: Územní plán