#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je nejméně tříčlenný. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce.

Členové kontrolního výboru:

Mgr. Zdeňka Václavíková - předseda kontrolního výboru

František Vepřek 

Zdeněk Trendl