#
#
#
#
#

Obsah

Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Lesnicieu

 

Obec Lesnice zažádala a následně i obdržela, od Ministerstva životního prostředí, dotaci) na pořízení kompostérů do domácností na bioodpad a pořízení kontejneru na textil

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředíMŽP

celkové náklady:

781.434,- Kč

obdržená dotace:

664.219,- Kč

vlastní náklady:

117.215,- Kč

Datum zahájení projektu:      29.5.2018

Datum ukončení projektu:     30.6.2018

Bylo pořízeno 105 kompostérů velikosti 900 l, 1050 l, 1400 l, 2000 l, na základě poptávky obyvatel. Dále byl pořízen 1 kontejner na textil, který je nyní umístěn ve Sběrném středisku odpadů v Lesnici. Kompostéry byly umístěny do domácností, kde bude kompostován rostlinný bioodpad z kuchyní a ze soukromé zeleně.

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady