#
#
#
#
#

Obsah

Rekonstrukce kulturního domu Lesnice

 

Ministerstvo pro  místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ poskytlo obci  v roce 2021 dotaci

v celkové výši 2 885 582,- Kč na rekontrukci kulturního domu v Lesnici. 

Celkové náklady na rekonstrukci KD včetně víceprací činily 5 272 526 Kč včetně DPH.

 

Dle výběrových řízení práce spojené s rekonstrukcí objektu prováděly tyto firmy: 

BATH servis, s.r.o.,Šumperk  -  rekonstrukce vytápění

GEVE, s.r.o.,Zábřeh -  rekonstrukce podlahy ve vestibulu, schody a venkovní sloupy s osvětlením  

MP-2, s.r.o.,Nemile - nový strop

Schenk - sportovní povrchy, spol. s r.o., Brno - nová dřevěná  podlaha v sále

Michal Vavroušek, Zábřeh - lepené podlahy přísálí a peklo

WOOD 4 EVER, s.r.o. ,Praha - ostění a dveře