Menu
Obec Lesnice
ObecLesnice

 

 

Sběrné místo odpadů Lesnice - změna provozní doby:

od 1.7.2023 - 30.10.2023

pondělí, středa     13:00 - 17:00

sobota                      07:00 - 11:00

od 1.11.2023 - 31.3.2023

sobota                      07:00 - 11:00

Renovace veřejné zeleně

  • v dubnu 2017 bylo vypsáno výběrové řízení na renovaci veřejné zeleně v naší obci. Byl osázen záhon před vstupem do OÚ, dále se provedly úpravy na návsi kolem smrku a lípy a poslední úpravy se týkaly zeleně v ulici směrem ke kulturnímu domu
  • celkové náklady: 172.517,- Kč
nahoru

Památky a zajímavosti:

V katastru obce jsou evidovány tyto kulturní památky:

  • rychta (bývalá), čp. 31 – lidová architektura z 1. poloviny 19. století s fasádou bohatě členěnou maltovým štukem,
  • chalupnická usedlost čp. 70 – lidová architektura z 1. poloviny 19. století, reprezentující typ chalupnického osídlení obce.

Mimo památek chráněných zákonem:

Obec Lesnice

Poskytovatelé dotací