Menu
Obec Lesnice
ObecLesnice

Odečty vody  v obci v termínu od 26. - 27. 6. 2024. Při nezastižení možnost nahlásit KS vody do 12.7.2024.

 

Renovace veřejné zeleně

  • v dubnu 2017 bylo vypsáno výběrové řízení na renovaci veřejné zeleně v naší obci. Byl osázen záhon před vstupem do OÚ, dále se provedly úpravy na návsi kolem smrku a lípy a poslední úpravy se týkaly zeleně v ulici směrem ke kulturnímu domu
  • celkové náklady: 172.517,- Kč
nahoru

Památky a zajímavosti:

V katastru obce jsou evidovány tyto kulturní památky:

  • rychta (bývalá), čp. 31 – lidová architektura z 1. poloviny 19. století s fasádou bohatě členěnou maltovým štukem,
  • chalupnická usedlost čp. 70 – lidová architektura z 1. poloviny 19. století, reprezentující typ chalupnického osídlení obce.

Mimo památek chráněných zákonem:

Obec Lesnice

Poskytovatelé dotací