#
#
#
#
#

Obsah

- v dubnu 2017 bylo vypsáno výběrové řízení na renovaci veřejné zeleně v naší obci. Byl osázen záhon před vstupem do OÚ, dále se provedly úpravy na návsi kolem smrku a lípy a poslední úpravy se týkaly zeleně v ulici směrem ke kulturnímu domu

- celkové náklady: 172.517,- Kč