#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Současnost obce

Zástavba obce se soustřeďuje kolem potoka Loučky, který od Brníčka západním směrem protéká vsí do řeky Moravy, a v opačném směru kolem silnice z Leštiny.

V současné době se v obci nachází prodejna Jednota a Pohostinství pod Trlinou.

Na veřejném životě se zde podílejí TJ Sokol - oddíl kopané, Orel Lesnice, Sbor dobrovolných hasičů a Junák. Každý rok se koná například obecní, junácký a hasičský ples. Oddíl kopané je zapojen v okresní soutěži, jednou ročně probíhá pohárový turnaj, členové hasičského sboru pravidelně soutěží a Orel organizuje tradiční každoroční dálkový pochod.

Život obce značně poznamenaly povodně, které ji postihly v letech 1966, 1984 a 1997. Roku 1990 byl vybudován obecní vodovod, v roce 2000 plynofikace. V roce  2001 byla pro Lesnici postavena splašková kanalizace. A v rámci Svazku obcí "Povodí Loučka" byly napojeny na ČOV v Leštině mimo naši obce také  obce Brníčko, Dlouhomilov a Hrabišín.   

Obec je také součástí svazku Mikroregionu ZábřehMAS Horního Pomoraví.