#
#
#
#
#

Obsah

Stavební obvod Lesnice - lokalita U hřbitova

Obec Lesnice ve svém územním plánu navrhla lokalitu pro 16 nových rodinných domů nad hřbitovem. Ve výběrovém řízení na stavební práce zvítězila firma SWIETELSKY stavební, s.r.o.  z Brna. Celková částka by měla být 12.100.000,- Kč včetně DPH.

Jedná se o stavební práce:

- komunikace

- dešťová kanalizace

- splašková kanalizace

- vodovod

Projektant je Ing. Jarmila Najmanová a dozor celé akce provádí pan Ing. Petr Knápek.

Práce začaly v květnu 2019 a předpokládané ukončení je prosinec 2019