#
#

Navigace

Obsah

Poplatky

 

Zde jsou uvedeny všechny poplatky, nejenom ty, které jste jako občan vesnice povinni platit.

 

Roční poplatky 

 

TDO občan/rok

260 Kč

Poplatek za psa rok 100 Kč
Vodné 35 Kč
Vodoměr ½ roku 60 Kč

Stočné - platba na účet Povodí Loučka

č.účtu: 198 944 532/0300

občan/rok 1 260 Kč
Ostatní
 
Knihovna   rok 20 Kč
Víceúčelové hřiště - místní hod. 50 Kč
Víceúčelové hřiště - cizí hod. 80 Kč
+ osvětlení hod. 30 Kč
Pronájem KD - sál   1 000 Kč
Pronájem KD - přísálí + ven.posezení  

1 000 Kč

Pronájem KD - balkon  

500 Kč

 

 

 

 

 

Jiné platby, práce strojů a půjčovné

 

Kopírování jednostranné/oboustranné   2 Kč/3 Kč
Kopírování barevné     4 Kč/6 Kč
Hlášení 1x 20 Kč
Stání veřejné prostranství   den 50 Kč
Traktor + vlečka den dle výkazu
Výsuvný žebřík den 50 Kč
Bagřík hod. 600 Kč
Traktor Vivid motohod. 200 Kč
Malotraktor – sečení hod. 250 Kč
Odpad - Eko servis Zábřeh t dle příjemky
Odpad – Medlov t dle příjemky