#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Poplatky

 

Zde jsou uvedeny všechny poplatky, nejenom ty, které jste jako občan vesnice povinni platit a dále ceník služeb

Roční poplatky rok 2021

 

TDO - občané

TDO - podnikatelé

občan/rok

ks/rok

320 Kč

105 Kč

Poplatek za psa rok 150 Kč
Vodné 38 Kč
Vodoměr ½ roku 60 Kč

Stočné - platba na účet Povodí Loučka

č.účtu: 198 944 532/0300

VS: na požádání na obci

občan/rok 1 260 Kč

 

Kulturní dům

(V ceně není zahrnuta cena za energie a vodu, bude připočteno dle skutečného odběru)

Pronájem KD (sál, balkon, peklo) den 1.500,- Kč
Přísálí + venkovní posezení    
  • občané
den 1.000,- Kč
  • podnikatelé
den 2.000,- Kč
KD + přísálí    
  • občané
den 2.500,- Kč
  • podnikatelé
den 5.000,- Kč
KD + přísálí + venkovní areál    
  • občané
den 5.000,- Kč
  • podnikatelé
den 10.000,- Kč
Víceúčelové hřiště
místní občané hod. 50,- Kč
cizí občané hod. 100,- Kč
osvětlení hod. 50,- Kč

 

Jiné platby, práce strojů a půjčovné
Kopírování    
  • ČB A4
jednostr./oboustr. 2,- Kč/3,- Kč
  • B A4
jednostr./oboustr. 4,- Kč/6,- Kč
  • ČB A3
jednostr./oboustr. 4,- Kč/6,- Kč
  • B A3
jednostr./oboustr. 6,- Kč/9,- Kč
Hlášení rozhlasem 1x 50,- Kč
Pronájem veř. prostranství den 50,- Kč
Knihovna rok 20,- Kč
Pytle na plast 1 ks 5,- Kč
Pneumatiky 1 ks 40,- Kč/50,- Kč
Traktor   dle výkazu
Bagřík hod. 600,- Kč
Traktůrek Vivid motohod. 200,- Kč
Malotraktor - sečení hod. 300,- Kč
Vlečka den 200,- Kč
Výsuvný žebřík den 100,- Kč
odpad Medlov/Eko servis   dle příjemky + doprava

(K ceně se dále připočítává hodinová sazba za práci obecního pracovníka)