Menu
Obec Lesnice
ObecLesnice

Odečty vody  v obci v termínu od 26. - 27. 6. 2024. Při nezastižení možnost nahlásit KS vody do 12.7.2024.

 

Rekonstrukce požární zbrojnice

Název projektu: „Oprava požární zbrojnice Lesnice“

                                        Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje

01_01 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023,

v dotačním titulu 01_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

Poskytnutá výše dotace činila 600 000,- Kč.

 

nahoru

Památky a zajímavosti:

V katastru obce jsou evidovány tyto kulturní památky:

  • rychta (bývalá), čp. 31 – lidová architektura z 1. poloviny 19. století s fasádou bohatě členěnou maltovým štukem,
  • chalupnická usedlost čp. 70 – lidová architektura z 1. poloviny 19. století, reprezentující typ chalupnického osídlení obce.

Mimo památek chráněných zákonem:

Obec Lesnice

Poskytovatelé dotací