Lesnice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Sběrné místo

Sběrné místo odpadů - slouží ke sběru separovaných odpadů, využívání ostatních odpadů
a krátkodobému skladování nebezpečných odpadů. Středisko se prostírá na ploše 2077 m2 a slouží pro cca 650 obyvatel. 

Druhy odpadů

Provozní doba:

od 1.4. - 30.10.

 •      Pondělí       13:00 - 17:00
 •      Středa         13:00 - 17:00
 •      Sobota        07:00 - 11:00

od 1.11. - 31.3.

 •       Sobota        07:00 - 11:00 

Přehled přijímaných druhů odpadů

 • nechlorované minerální převodové, motorové oleje a mazací oleje
 • papírový nebo lepenkový obal
 • plastový, dřevěný a kovový obal
 • beton, cihly, keramika, směsi nebo oddělené frakce betonu, tašek a ker. výrobků
 • čistá suť (2 kolečka/měsíc/na čp)
 • oděvy, textilní materiáy, rozpouštědla, fotochemikálie, pesticidy, zářivky
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla z pryskyřice obsahující NL
 • vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky, plasty, kovy, biologicky rozložitelný odpad
 • objemný odpad (nábytek, matrace...)
 • léky
 • uřezané větve ze stromů a keře
 • dřevo, sklo, plasty, měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, lepenka
 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
 • filtrační materiály, upotřebená čist. tkanina
 • pneumatiky, olověné akumulátory
 • nikl - kadmiový akumulátor, alkalické baterie
 • jiné baterie a akumulátory