#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Sběrné středisko odpadů Lesnice

Sběrné středisko odpadů (SSO) - slouží ke sběru separovaných odpadů, využívání ostatních odpadů
a krátkodobému skladování nebezpečných odpadů. Středisko se prostírá na ploše 2077 m2 a slouží pro cca 650 obyvatel. 

Druhy odpadů

Provozní doba:

Pondělí       7:00 - 17:00

Středa         7:00 - 17:00

Sobota        7:00 - 11:00

 

Přehled přijímaných druhů odpadů

- nechlorované minerální převodové, motorové oleje a mazací oleje

- papírový nebo lepenkový obal

- plastový, dřevěný a kovový obal

- beton, cihly, keramika, směsi nebo oddělené frakce betonu, tašek a ker. výrobků

- čistá suť (2 kolečka/měsíc/na čp)

- oděvy, textilní materiáy, rozpouštědla, fotochemikálie, pesticidy, zářivky

- barvy, tiskařské barvy, lepidla z pryskyřice obsahující NL

- vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky, plasty, kovy, biologicky rozložitelný odpad

- objemný odpad (nábytek, matrace...)

- léky

- uřezané větve ze stromů a keře

- dřevo, sklo, plasty, měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, lepenka

- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

- filtrační materiály, upotřebená čist. tkanina

- pneumatiky, olověné akumulátory

- nikl - kadmiový akumulátor, alkalické baterie

- jiné baterie a akumulátory