Menu
Obec Lesnice
ObecLesnice

Možnost zdarma objednání kompostérů – pro občany, kteří doposud nemají.  Informaci nám prosím sdělte do 6. 3. 2024.

 

Prodej obecního majetku - vybavení kulturního domu /židle, stoly/ - bližší informace zde.

Přístavba stravovacího zařízení ZŠ a MŠ Lesnice

Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj  ze státního rozpočtu v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2022 byla v září 2022 zahájena přístavba ZŠ a MŠ Lesnice.

Stavební práce zrealizuje firma SAMAT Ekotempo spol. s r.o., Krnov, předpokládaný termín ukončení - únor 2023 se posouvá do konce srpna 2023.

  • Celková výše zakázky: 6 898 231,- Kč včetně DPH
  • Poskytnutá dotace: 4 891 209,- Kč včetně DPH
  • Vlastní zdroje: 2 007 022,- Kč včetně DPH

 

  • Další vícenáklady: 
  • stavební změny a úpravy: 777 629,14 Kč včetně DPH
  • zateplení budovy: 919 526 Kč včetně DPH
  • technologie a nábytek pro školní kuchyni: 1 653 483,19 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

nahoru

Památky a zajímavosti:

V katastru obce jsou evidovány tyto kulturní památky:

  • rychta (bývalá), čp. 31 – lidová architektura z 1. poloviny 19. století s fasádou bohatě členěnou maltovým štukem,
  • chalupnická usedlost čp. 70 – lidová architektura z 1. poloviny 19. století, reprezentující typ chalupnického osídlení obce.

Mimo památek chráněných zákonem:

Obec Lesnice

Poskytovatelé dotací