Navigace

Obsah

Úřední deska

Na ÚD naleznete všechny dokumenty, které obec musí povinně vyvěšovat a dávat na vědomí občanům. Pokud uplyne doba zákonného vyvěšení, pak se dokument přesune do "Archivu". Stačí pak kolonku Zobrazit přepnout na "Archivní záznamy". Zde najdete všechny dokumenty, který kdy byly na ÚD vyvěšeny.


Dokumenty zastupitelstva obce

Volba prezidenta České republiky 2018

Rozpočty obce

Veřejnoprávní smlouvy

Závěrečný účet obce

ZŠ a MŠ Lesnice

Svazek obcí Povodí Loučky

Mikroregion Zábřežsko