Navigace

Obsah

Oprava sociálního zařízení v ZŠ

- přes velké prázdniny 2017 se uskutečnila kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v naší základní škole. Tato část školy nebyla rekonstruována více jak 40 let a současné provedení již bylo nevyhovující 

- celkové náklady: 447.052,- Kč

Oprava schodiště a vstupu do OÚ

- s opravou schodiště se začalo v únoru 2017, staré schody se nahradily novými a na zem se použila dlažba. Současně s tím se zrestaurovalo staré zábradlí. Ve stejném duchu se opravila také horní chodba.

- následně se začalo s opravou venkovního vstupu do budovy

- akce je ukončena v červnu 2017

- celkové náklady: 592.191,- Kč

Renovace veřejné zeleně

- v dubnu 2017 bylo vypsáno výběrové řízení na renovaci veřejné zeleně v naší obci. Byl osázen záhodn před vstupem do OÚ, dále se provedly úpravy na návsi kolem smrku a lípy a poslední úpravy se týkaly zeleně v ulici směrem ke kulturnímu domu

- celkové náklady: 172.517,- Kč

Oprava střechy KD

- oprava střešní krytiny na Kulturním době proběhla v květnu 2017

- akce je již ukončena

- celkové náklady: 242.197,- Kč