Navigace

Obsah

Územní plán obce Lesnice

- původní územní plán obce byl naposledy vypracován před více jak deseti lety a bylo nutné tento plán aktualizovat. Proběhlo tedy výběrové řízení na vypracování nového ÚZ plánu, které vyhrál pan Ing. arch. Vladimír Dujka. Přípravné práce začaly v září 2016. 

- naše obec také obrží dotaci na tento ÚZ plán od Ministerstva pro místní rozvoj

- nyní je již zpracován návrh nového ÚZ plánu a čeká se na vyjádření Krajského úřadu 

- termín dokončení je březen 2018

 

Hřbitov - oprava hřbitovní stěny, márnice a cesty

- v současné době se zpracovává dokumentace nutná k zahájení výběrového řízení

- termín dokončení je září 2018

 

Multifunkční centrum za KD

- naše obec plánuje vybudovat nové multufunkční centrum za kulturním domem

- v plánu je rozšíření a využití plochy o hasičskou dráhu. Nově je navrženo pódium s pergolou a bufetem. 

- dále je v plánu oprava terasy a její zastřešení u kulturního domu. Jsou zde navrženy mobilní i pevné lavičky a tím by se celá plocha uzavřela do jednolitého a uceleného areálu

- projekt vypracoval pan architekt König

- nyný se připravuje dokumentace pro výběrové řízení 

 

Zpevněná plocha recyklačního centra obce - oprava "kravína"

- obec odbržela dotaci na rekonstrukci stávajících pevných ploch ve sběrném dvoře

- v plánu je rozšíření ploch určené ke skladování a ostatní činnosti

- projekt je zpracován panem inženýrem Petrem Knápkem ze Zábřeha

- nyní se připravuje dokumentace nutná k výběrovému řízení