#
#

Navigace

Obsah

Územní plán obce Lesnice

- původní územní plán obce byl naposledy vypracován před více jak deseti lety a bylo nutné tento plán aktualizovat. Proběhlo tedy výběrové řízení na vypracování nového ÚZ plánu, které vyhrál pan Ing. arch. Vladimír Dujka. Přípravné práce začaly v září 2016. 

- naše obec také obržela dotaci na tento ÚZ plán od Ministerstva pro místní rozvoj

- územní plán je hotový a čeká se na zastupitelé obce, kteří vydají územní plán ve formě vyhlášky

- termín červen 2018

 

Hřbitov - oprava hřbitovní stěny, márnice a cesty

- v říjnu již proběhlo výběrové řízení na dva projekty - první je oprava hřbitova (hřbitovní zdi, márnice a cesty) a druhý je projekt na přístupovou cestu a kontejnerové stání

- na první projekt obdržela obec dotaci na část opravy od Ministerstva zemědělství, z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

- obě výběrová řízení vyhrála společnost OKNOSTAV CZ, s.r.o. z Bludova

- termín dokončení opravy je květen 2018

 

Multifunkční centrum v Lesnici

- naše obec plánuje vybudovat nové multufunkční centrum za kulturním domem

- v plánu je rozšíření a využití plochy o hasičskou dráhu. Nově je navrženo pódium s pergolou a bufetem. 

- dále je v plánu oprava terasy a její zastřešení u kulturního domu. Jsou zde navrženy mobilní i pevné lavičky a tím by se celá plocha uzavřela do jednolitého a uceleného areálu

- projekt vypracoval pan architekt König

- výběrové řízení vyhrála firma EKOZIS spol. s.r.o., začátek prací je březen 2018 a ukončení je plánované koncem června 2018

 

Revitalizace veřejné zeleně

- obec vypsala výběrové řízení na revitalozaci zeleně v Lesnici

- toto VŘ je úzce spjato s vybudováním Multifunkčního areálu za KD

- s nejnižší nabídkou vyhrála paní Ing. Jana Mikisková ze Šumperka