Navigace

Obsah

Územní plán obce Lesnice

- původní územní plán obce byl naposledy vypracován před více jak deseti lety a bylo nutné tento plán aktualizovat. Proběhlo tedy výběrové řízení na vypracování nového ÚZ plánu, které vyhrál pan Ing. arch. Vladimír Dujka. Přípravné práce začaly v září 2016. 

- naše obec také obrží dotaci na tento ÚZ plán od Ministerstva pro místní rozvoj

- nyní je již zpracován návrh nového ÚZ plánu a čeká se na vyjádření Krajského úřadu 

- termín dokončení je březen 2018

 

Hřbitov - oprava hřbitovní stěny, márnice a cesty

- v říjnu již proběhlo výběrové řízení na dva projekty - první je oprava hřbitova (hřbitovní zdi, márnice a cesty) a druhý je projekt na přístupovou cestu a kontejnerové stání

- na první projekt obdržela obec dotaci na část opravy od Ministerstva zemědělství, z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

- obě výběrová řízení vyhrála společnost OKNOSTAV CZ, s.r.o. z Bludova

- termín dokončení opravy je květen 2018

 

Multifunkční centrum za KD

- naše obec plánuje vybudovat nové multufunkční centrum za kulturním domem

- v plánu je rozšíření a využití plochy o hasičskou dráhu. Nově je navrženo pódium s pergolou a bufetem. 

- dále je v plánu oprava terasy a její zastřešení u kulturního domu. Jsou zde navrženy mobilní i pevné lavičky a tím by se celá plocha uzavřela do jednolitého a uceleného areálu

- projekt vypracoval pan architekt König

! Výběrové řízení bylo zrušeno !